Våra tjänster

Tjänster vi utför

Under fliken kontakt kan du se vad var och en av våra medarbetare kan hjälpa just dig med.

  • Byggledning
  • Projektledning
  • Projekteringsledning
  • Kontrollansvarig nivå K. Certifierad av SP/SITAC
  • Arbetsmiljö och KMA frågor (BAS U och BAS P)
  • Projektekonomi
  • Byggkontroll
  • Kalkyler
  • Besiktningar. Certifierad av RISE